Milieuprijzen

Handboek
Het Handboek Milieuprijzen 2017 is het technische achtergrondrapport waarin op een transparante wetenschappelijke methode is beschreven hoe CE Delft tot deze milieuprijzen is gekomen en op welke manier de berekeningen zijn uitgevoerd. Het Handboek is door CE Delft ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.
 
Milieuprijzen in LCA-software SimaPro
Milieuprijzen worden ook gebruikt om resultaten van diverse milieueffecten te wegen naar één enkele score (single score). In het LCA-softwarepakket SimaPro zijn de milieuprijzen als weegfactoren opgenomen.

Miljardenschade berekend door PBL
Het handboek wordt gebruikt door bedrijven en overheden bij het bepalen van de impact van milieuvervuiling op de welvaart in Nederland en elders. Zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in juni 2018 berekend dat er in Nederland €31 miljard schade wordt veroorzaakt door emissies in Nederland (4,5% van het Bruto Binnenlands Product). PBL komt tot deze cijfers door milieuprijzen te koppelen aan informatie uit de Emissieregistratie. 
 
Presentatie van Sander de Bruyn, projectleider van het onderzoek naar milieuprijzen.

Milieuprijzentool

Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de betalingsbereidheid voor het voorkomen van milieuvervuiling. Onderstaande opzoektool geeft de milieuprijzen voor meer dan 2500 stoffen voor emissies vanaf Nederlands grondgebied in het jaar 2015 voor een gemiddelde locatie door een gemiddelde uitstootbron. De weergave is in  €/kg emissie in het prijspeil van 2015. De stofnamen moeten in het Engels worden ingevoerd (voluit, geen afkortingen), of met het internationale 9-digit CAS-nummer. 

 

Voor het gebruik van milieuprijzen verwijzen we naar ons Handboek Milieuprijzen 2017.   

 Niet alle webbrowsers ondersteunen deze webtool, ons advies is om Google Chrome te gebruiken. 
Disclaimer: The information on this site is copyrighted and intended solely for non-commercial use. 
Please refer to the publication when using this information: CE Delft, 2017. Handboek Milieuprijzen 2017. S.M. de Bruyn, S. Ahdour, M, Bijleveld, L. de Graaff, A. Schroten. Delft.

CE Delft can assume no responsibility for the use of these environmental prices.

Nieuwsbrief Handboek Milieuprijzen

Over het verschijnen van het Handboek en de CE Delft Milieutool is in oktober 2017 een nieuwsbrief verschenen met informatie over de toepassingen van Milieuprijzen.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander de Bruyn