Nieuws

Doorlooptijden investeringen elektrificatie, inzicht in de tijdlijn van het klimaatakkoord

16 februari 2021

In dit onderzoek voor de NVDE heeft CE Delft onderzocht wat de doorlooptijden zijn van de ketens van vier elektrificatieopties. Elektrificatie is onderdeel van het Klimaatakkoord, alleen al elektrificatie in de industrie zal moeten leiden tot 4,2 Mton CO2-reductie in 2030 (PBL, 2019). Die afspraken in het Klimaatakkoord vereisen complexe samenhangende investeringen, van aanpassingen in de industriële processen tot en met aanleg van hoogspanningslijnen, wat lange doorlooptijden tot gevolg heeft. We nemen 2030 als eindjaar in deze studie, hoewel het wenselijk is al eerder een deel van de elektrificatie te realiseren.