Nieuws

Actuele emissiekentallen STREAM personenvervoer nu ook via webtool

Vergelijkbare emissiekentallen voor personenvervoer spelen een steeds grotere rol bij het terugdringen van de uitstoot van CO2 en stikstof. Bedrijven willen steeds vaker inzicht kunnen geven in de emissies van personenvervoer. STREAM Personenvervoer 2022 van CE Delft geeft een compleet overzicht van emissiekentallen voor het personenvervoer. Nieuw is dat de complete set met kentallen te vinden en te downloaden is via de STREAM-webtool op internet. Hierdoor is het eenvoudiger om de juiste kentallen op te stellen, bijvoorbeeld door het aantal passagiers in een voertuig in te vullen.

In deze update heeft CE Delft gebruik gemaakt van de nieuwste beschikbare data. Dit leidt tot nieuwe resultaten in vergelijking met de eerdere STREAM versie uit 2015. Zo is een aantal voertuigcategorieën toegevoegd: de elektrische fiets, speed pedelec en veerboot/ferry. Ook zijn bestaande voertuigcategorieën uitgebreid met elektrische motor- en bromfietsen en waterstof-ov-bussen.

Daarnaast zijn enkele methodologische wijzigingen gemaakt:
• Bij de berekening van well-to-tank-CO2-eq.-emissies worden nu standaard de emissies die horen bij de infrastructuur van de energieopwekking meegenomen (het bouwen van de windmolen, raffinaderij, hoogspanningsmast, etc.). Ten eerste omdat deze emissies relevant zijn bij de opwekking van groene stroom. Ten tweede omdat deze keuze in lijn met de aanbevelingen van de laatste draft van de ISO 14083-norm. Overigens presenteren wij ook nog CO2-eq.-emissiekentallen zonder de emissies van infrastructuur voor energieopwekking.

• In de huidige versie van STREAM zijn de emissies voor brandstoffen zoals die aan de pomp kunnen worden getankt (dus bijvoorbeeld E10, B7 of HVO100) opgenomen. Hierdoor is het beter mogelijk om de emissies van voertuigen met de brandstofmixen die daadwerkelijk worden getankt te bepalen.

CE Delft is voornemens om op korte termijn een webinar aan te bieden waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de cijfers en de methode. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan het webinar kunt u dat kenbaar maken via stream@ce.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor deelname aan het webinar.