Nieuws

Inbreng CE Delft tijdens rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Impact energieprijzen op industrie en bedrijven

Op donderdag 3 november is Bettina Kampman, sectormanager industrie bij CE Delft, één van de sprekers tijdens het rondetafelgesprek ‘Impact energieprijzen op industrie en bedrijven’ met de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. In dit  Position paper CE Delft t.b.v. rondetafelgesprek Impact energieprijzen op industrie en bedrijven d.d. 3 november 2022 beschrijven wij de belangrijkste punten die CE Delft graag aan de Commissie mee wil geven, met daarbij ook een aantal beleidsconclusies die wij trekken uit ons onderzoek van de afgelopen jaren.