Nieuws

Reactie op biomassapassage Bestemming Parijs

6 april 2021

Op 29 januari jl. presenteerde Laura van Geest het rapport Bestemming Parijs aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. CE Delft, Berenschot en Kalavasta, zijn vooraf gevraagd om als kennisconsortium een inhoudelijke reflectie te geven op de rapportage. Deze reflectie is in korte tijd en vlak voor publicatie tot stand gekomen. Dit heeft er toe geleid dat er een passage over biomassa is opgenomen die niet door CE Delft is geaccordeerd.

Op basis van veel onderzoek dat CE Delft heeft verricht naar biomassa (productie en gebruik) concluderen wij dat een verantwoord gebruik van duurzame biomassa mogelijk en passend is als onderdeel van een klimaatneutrale energievoorziening. Het gebruik van biomassa vraagt een genuanceerde afweging, waarbij biomassa en toepassingen daarvan niet als containerbegrippen behandeld moeten worden. Reactie biomassa