Nieuws

Persbericht – Grootschalige batterijen in een duurzaam energiesysteem

Grootschalige batterijen kunnen een belangrijke rol spelen in een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem. Ze dragen bij aan duurzame energiebalancering (vraag en aanbod per seconde, minuut). CE Delft heeft in een onderzoek voor het ministerie van EZK en TKI Urban Energy een studie gedaan naar afname netcongestie en hoeveel batterijenvermogen er economisch rendabel gerealiseerd kan worden voor energiebalancering.

De studie heeft zich primair gericht op grootschalige batterijen en netcongestie door de afname van elektriciteit, waarvoor we concluderen dat:

  • Congestieneutraal: CE Delft heeft beleid in kaart gebracht waarmee batterijen congestieneutraal kunnen acteren: er wordt dan gewaarborgd dat ze de netbelasting tijdens netcongestie niet verhogen. Dit vraagt om aanpassing van het beleid bij de rijksoverheid, ACM en netbeheerders. Het omvat aanpassingen aan congestiemanagement, ruimtelijke sturing en nieuwe contractvormen tussen de netbeheerder en batterijexploitanten.
  • Vergroting piekbelasting en bijdragen aan netcongestie: Met het huidige beleid verwachten we dat een groot gedeelte van de nieuwe batterijprojecten de piekbelasting gaan verhogen door energiebalancering. Zonder beleid zullen batterijen dan bijdragen aan netcongestie en de problemen in sommige gebieden groter maken. Het huidig beleid rond congestie is congestiemanagement. Binnen de gestelde financiële grenzen in de regelgeving is er te weinig budget om batterijen te compenseren als ze niet mogen acteren tijdens momenten met congestie. Daardoor zullen ze niet congestieneutraal acteren maar bijdragen aan congestie. Batterijen spelen dan wel een nuttige rol (energiebalancering), maar dragen (net zoals  bedrijven en woningen) wel bij aan de netbelasting en daarmee netcongestie.
  • Afnamenetcongestie oplossen: Grootschalige batterijen zijn geen betrouwbare, betaalbare, schaalbare en uitvoerbare oplossing om netcongestie voor de afname van elektriciteit op te lossen en daardoor extra klanten aan te sluiten. De huidige batterijprojecten kunnen dit technisch ook niet. Maatschappelijk gezien is het kostenefficiënter om het elektriciteitsnet te verzwaren.

Deze studie is gericht op afnamenetcongestie, omdat hiervan de maatschappelijke effecten het grootste zijn, bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet verduurzamen of uitbreiden. In een vervolgstudie, met verwachte oplevering in september 2023, wordt opweknetcongestie en batterijen verder onderzocht.

Aanmelden voor het webinar over deze studie van 19 april kan via deze link.
———————————————————————————————————————
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Han Schouten, persvoorlichter CE Delft, schouten@ce.nl , tel. +31 (0)6 51 893 057
Marjet Heins, Woordvoerder Topsector Energie, marjet.heins@topsectorenergie.nl tel. +31 (0)6 53 930 553 www.topsectorenergie.nl