Nieuws

Persbericht – Aanpak energiearmoede nader bekeken

Donderdag 9 december 2021
Aanpak energiearmoede nader bekeken
In Nederland zijn er op dit moment tussen de 234.000 duizend en 634.000 huishoudens met energiearmoede, afhankelijk van hoe het gemeten wordt. Als de warmtetransitie slim wordt ingericht, kunnen klimaatdoelen én het tegengaan van energiearmoede hand in hand gaan. Daarmee wordt voorkomen dat de energiearmoede in 2030 nog eens met een derde stijgt.

De komende jaren zullen de energieprijzen stijgen, door een combinatie van beleid, marktontwikkelingen en meer hernieuwbare energie. Bij het verminderen van de energiearmoede is het belangrijk om het effect op de klimaatdoelen mee te wegen.

Het onderzoek ‘Energiearmoede in de warmtetransitie’ is een verkenning van verschillende maatregelen en hun effect op energiearmoede en klimaatdoelen. Figuur 1 laat zien dat sommige maatregelen het aantal huishoudens met energiearmoede verlagen, maar niet bijdragen aan klimaatdoelen. Andere maatregelen helpen de klimaatdoelen, maar lossen de energiearmoede niet altijd op. Daarom is een combinatie van maatregelen nodig.

Het onderzoek ‘Energiearmoede in de warmtetransitie’, is uitgevoerd door CE Delft in opdracht van de European Climate Foundation en Milieudefensie. Een brede klankbordgroep van experts, beleidsmakers en belangenorganisaties is betrokken geweest bij het onderzoek.