Rapport

100% CO2-vrije elektriciteit in 2035. Spoorboekje voor opschaling naar 2035

De Nederlandse elektriciteitsvraag wordt voor een steeds groter deel ingevuld met elektriciteit uit zon en wind. Met een toenemend aandeel zon en wind zijn er steeds vaker periodes van overschotten, terwijl er fossiele centrales worden ingezet om de tekorten aan te vullen. Voor een volledig CO2-vrije elektriciteitsvoorziening is het nodig dat de overschotten nuttig aangewend worden en de tekorten aangevuld worden zonder dat dat leidt tot CO2-uitstoot.

In dit onderzoek presenteert CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu, een spoorboekje voor een volledig CO2-vrije elektriciteitssector in 2035 en welk beleid daarvoor nodig is. Zonder nieuwe beleidsmaatregelen komt er geen CO2-vrij regelbaar vermogen om langdurige tekorten van zon en wind aan te vullen. De technieken (gascentrales op waterstof en brandstofcellen) moeten verder ontwikkeld worden qua efficiency en kosten, maar bovenal zal CO2-vrij via normen moeten worden vastgelegd. De leveringszekerheid bij een groot aandeel zon en wind zal door de overheid zeker moeten worden gesteld door een capaciteitsmarkt, hoge boetes, of eigen investeringen in productiemiddelen. Kortdurende tekorten kunnen goed worden opgelost met batterijen, een volwassen techniek die wacht op beleid voor opschaling.

Spoorboekje naar 100% CO2-vrije elektriciteit in 2035

Auteurs

Meer over