Wie profiteert van het klimaatbeleid?

Verdeling van subsidies en belastingkortingen tussen armere en rijkere huishoudens

We analyseren in deze studie de verdeling van de baten van het klimaatbeleid tussen armere en rijkere huishoudens. Onder baten van het klimaatbeleid verstaan we subsidies en belastingkortingen die worden verstrekt in het kader van de energietransitie en het klimaatbeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de SDE+, isolatiesubsidie en de belastingkortingen in het kader van de salderingsregelingen.

De centrale vraag van het onderzoek is:
Hoe groot zijn de bedragen die armere respectievelijk rijkere huishoudens ontvangen/minder hoeven te betalen vanwege subsidies en belastingkortingen in het kader van het klimaatbeleid?

Contactpersoon: Robert Vergeer

Wie profiteert van het klimaatbeleid

Auteurs CE

Robert Vergeer

Delft, april 2017