Rapport

6 stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

De technieken om het energiegebruik in de gebouwde omgeving klimaatneutraal te maken bestaan al. Voor een deel gaat het om het verlagen van de vraag naar warmte en kracht/licht en hergebruik van materialen, maar voor het grootste deel gaat het om gebruik van hernieuwbare energiebronnen om warmte/elektriciteit mee te maken. Die technieken bestaan, maar zijn duurder dan de huidige fossiele brandstoffen, enerzijds omdat bij gebruik van fossiele brandstoffen niet alle kosten (vervuiling) worden toegerekend, anderzijds omdat hernieuwbare bronnen nog onvoldoende zijn ontwikkeld.
Technisch is het geen probleem om de CO2-emissie tot nihil terug te brengen, het brengt echter kosten en ongemak met zich mee, die ervoor zorgen dat dat niet vanzelf gebeurt. Een gebouwde omgeving met een fors lagere CO2-emissie ontstaat dus niet vanzelf, laat staan als de gebouwde omgeving volledig klimaatneutraal moet worden.

Auteurs