Rapport

A comparison between CORSIA and the EU ETS for Aviation

In deze studie wordt een vergelijkende analyse gepresenteerd van CORSIA en verschillende opties om de luchtvaart in het EU ETS op te nemen. De studie poogt de volgende vraag te beantwoorden: Hoe gaan de CO2-emissies van de luchtvaart zich in de periode 2020-2035 ontwikkelen onder CORSIA in vergelijking met drie opties om deze in het EU ETS op te nemen, en hoe verhouden zich de kwantitatieve CO2-emissies die in CORSIA zullen worden gecompenseerd tot de luchtvaartemissies die onder het EU ETS vallen?

Auteurs

Co-auteurs

André van Velsen (TAKS)

Meer over