Rapport

A study on aviation ticket taxes

Voor de luchtvaart geldt een uniek belastingregime dat door een lager heffingsniveau dan veel andere economische activiteiten wordt gekenmerkt. Dit lage belastingregime is gebaseerd op een aantal onderling verweven nationale, Europese, mondiale en bilaterale regels en overeenkomsten. Om vanuit de luchtvaart toch fiscale inkomsten te genereren, heeft een aantal landen de laatste decennia een belasting op vliegtickets ingevoerd. Tegen dergelijke initiatieven hebben luchtvaartmaatschappijen zich steeds verzet, vaak tot in de rechtszaal toe, maar in de meeste gevallen zijn de belastingen wettig verklaard.

Het doel van deze studie is om te analyseren welke typen vliegticketbelastingen in rechtszaken overeind zijn gebleven en derhalve als model voor nieuwe belastingen zouden kunnen dienen. In de studie wordt ook geanalyseerd hoe en in welke mate vliegticketbelastingen kunnen worden aangewend om de externe kosten van de luchtvaart te internaliseren, met een focus op klimaateffecten.

Auteurs

Meer over