Rapport

Abatement cost of SF6 emissions from medium voltage switchgear

Naast diverse andere toepassingen wordt het gas zwavelhexafluoride (SF6) als isolatie- en schakelmedium in middenspanningschakelapparatuur gebruikt. Het gas heeft unieke eigenschappen, maar is ook een broeikasgas met een 22.800 maal groter impact dan CO2 en een atmosferische verblijftijd van meer dan 3.000 jaar. Hoewel het gebruik van SF6 in middenspanningschakelapparatuur vermeden kan worden, brengt dat volgens recente studies voor de Europese Commissie door Öko-Recherche et al. hoge kosten met zich mee. In deze studie worden deze kostenberekeningen gevalideerd, alsmede de algemene haalbaarheid van bepaling van een vast kostenplaatje voor dit doel.

De uitkomst van deze analyse wijkt af van die van de eerdere studies, vooral met betrekking tot het kostenaspect, maar ook in andere opzichten. Door CE Delft wordt geconcludeerd dat er voor de meeste toepassingen wél kosteneffectieve SF6-vrije opties beschikbaar zijn, waardoor de reductiekosten voor gebruik van SF6 in middenspanningschakelapparatuur tussen -40 en 0 €/tCO2 eq. liggen. Deze cijfers gelden voor alle typen schakelapparatuur met een spanningsniveau beneden de 25 kV die op relatief droge locaties zijn opgesteld.