Rapport

Achtergronddocument bij het Provinciaal programma Luchtkwaliteit Drenthe 2007 – 2010

Uit het achtergronddocument bij het Provinciaal programma Luchtkwaliteit Drenthe blijkt dat er in 2006 in de provincie Drenthe geen sprake is van overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden zoals die gelden voor de luchtkwaliteit. Ook voor 2010 is – rekening houdend met de nu bekende voornemens voor nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de provincie – de kans op overschrijding van die grenswaarden niet groot. Drenthe beschikt dus over relatief schone lucht. Maar gezien de verschillende onzekerheden over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit (het verwachte verloop van de grootschalige achtergrondconcentraties fijn stof en NO2 én de mogelijk strengere (Europese) normering voor fijn stof3), adviseren wij om de "vinger aan de pols te houden". Hiertoe is een samenhangend pakket aan maatregelen voorgesteld en door de provincie in een programma opgenomen.

Meer over