Rapport

Achtergrondgegevens stroometikettering 2005

Sinds 1 januari 2005 is etikettering van de herkomst van elektriciteit verplicht in Nederland. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘ex-post etikettering’: uiterlijk drie maanden na afloop van ieder kalenderjaar moet een elektriciteitsleverancier informatie verstrekken over het aandeel van elke energiebron in de totale gebruikte brandstofmix bij productie van elektriciteit en de milieugevolgen hiervan in termen van uitstoot van kooldioxide en radioactief afval.

EnergieNed heeft het Nederlandse etiketteringsysteem in de praktijk uitgewerkt en faciliteert de leveranciers bij een deel van de invulling. CE heeft voor dit doel verschillende nationale brandstofmixen vastgesteld, waaronder de mix van de geleverde elektriciteit in Nederland. Hierin is te zien dat de Nederlandse leveringsmix wordt gedomineerd door elektriciteit opgewekt uit aardgas, zonder dan wel met warmtekrachtkoppeling. Dat gezamenlijke aandeel is ruim 50%. Daarna volgt kolen met 22%. Kernenergie en groen stroom hebben beide een vergelijkbaar aandeel van circa 10%. Voor beide stromen geldt dat ze voor een aanzienlijk deel worden geïmporteerd. De milieuconsequenties uitgedrukt in termen van kooldioxide en radioactief afval bedragen respectievelijk 443 g CO2 per kWh en 0,000287 g kernafval / kWh.

Meer over