Rapport

Alternatieve brandstoffen en aandrijflijnen voor mobiliteit. Een kennisoverzicht voor de provincie Utrecht

In het Klimaatakkoord staat dat regionale overheden Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) moeten opstellen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de sector mobiliteit. Voor de uitwerking van het RMP heeft de provincie Utrecht aan CE Delft gevraagd een kennisdocument op te stellen met een actueel overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieve energiedragers en aandrijftechnologieën. Bij energiedragers moet worden gedacht aan biobrandstoffen, waterstof en elektriciteit. Bij alternatieve aandrijftechnologieën gaat het om batterij-elektrische voertuigen en brandstofcelvoertuigen. In dit kennisdocument wordt de milieuprestatie van verschillende combinaties van voertuigtypen, energiedragers en aandrijftechnologieën met elkaar vergeleken. Daarnaast is beschreven welke ontwikkelingen er vanuit Europa en de nationale overheid op de provincie afkomen die relevant zijn om mee te wegen in het provinciale beleid. Op deze manier hoopt de provincie de reeds lopende initiatieven voor duurzame energiedragers in mobiliteit (zoals het plaatsen van laadinfrastructuur, het waterstofconvenant en de Clean Energy Hubs) beter aan te laten sluiten op toekomstige ontwikkelingen.