Rapport

Analyse van het invoeren van een CO2-minimumprijs voor de industrie

In deze analyse voor WISE en Greenpeace laten we zien dat een CO2-minimumprijs voor de directe emissies van de industrie die aan het ETS deelneemt, waarschijnlijk slechts tot geringe additionele kosten zou leiden voor de industrie als de ETS-prijzen zich daadwerkelijk het komende decennium tussen de 20 en 30 euro per ton bewegen. Voor de industrie die aan het ETS deelneemt betekent dit een lastenverzwaring ten opzichte van de ETS-prijzen van maximaal 500 miljoen euro. De verwachting is dat de industrie een deel van deze kosten zal kunnen doorberekenen aan hun klanten: industrie in de ons omringende landen lijkt hogere kosten voor energie te moeten maken dan de Nederlandse industrie. Daarnaast zouden de opbrengsten van de heffing gebruikt kunnen worden om de energiekosten van de Nederlandse industrie duurzaam te verlagen door gerichte subsidies te verstrekken. Op deze manier lijken de potentieel nadelige concurrentie-effecten van een Nederlandse CO2-minimumprijs voor de industrie beperkt te kunnen blijven.

Meer over