Rapport

Anforderungen aus dem VMÖ an eine neue Mobilitätserhebung (Österreich Unterwegs)

Verkeersmodellen zijn een belangrijk instrument voor de infrastructuurplanning en voor het in kaart brengen van de effecten van beleid op het gebied van mobiliteit en transport. Op dit moment worden in Oostenrijk een nieuw nationaal verkeersmodel (Verkehrsmodell Österreich, VMÖ) en een nieuwe nationale verkeersprognose tot 2040 en daarna (VPÖ2040+) ontwikkeld. CE Delft en Significance begeleiden de ontwikkeling van het model en adviseren de drie modeleigenaren (Oostenrijks Bondsministerie BMK, ÖBB Infra, ASFINAG) en de bureaus die het model ontwikkelen. Het model zal best-practice zijn en bestaat uit een personenmodel en een vrachtmodel. De uitkomsten van de prognose vormen de basis voor de werkzaamheden aan de landelijke infrastructuurplannen voor weg en spoor, inclusief concepten voor toekomstig openbaar vervoer en dienstregelingen. De output van het model wordt gebruikt als input voor gestandaardiseerde evaluatiemethoden zoals kosten-batenanalysen, milieueffectrapportages of de modellering van geluid en emissies. Daarnaast zal het model worden gebruikt voor het inschatten van de effecten van beleidsmaatregelen in de transportsector en voor het analyseren van de eisen rond huidige uitdagingen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld het verduurzamen van de transportsector of de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten zoals MaaS.

Actueel wordt in Oostenrijk een nieuwe versie van het nationale verplaatsingsonderzoek Österreich Unterwegs voorbereid. Dit onderzoek is de belangrijkste databron voor de ontwikkeling van het VMÖ. CE Delft en Significance zijn gevraagd de eisen aan deze dataverzameling uit het VMÖ in kaart te brengen. In het rapport presenteren we concrete suggesties en verbeteringen van de enquête en beschrijven ervaringen uit vergelijkbare onderzoeken in andere landen, zoals het Nederlandse ODiN (www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/personen/onderzoek/lopend/onderweg-in-nederland).