Rapport

Are trucks taking their toll?

In opdracht van Transport & Environment (www.transportenvironment.org) heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de bijdrage van vrachtauto’s aan milieuvervuiling, veiligheid en congestie. T&E heeft CE Delft gevraagd dit onderzoek uit voeren, om de resultaten in te brengen in de behandeling van het EU Eurovignettedossier. De uitkomst van dit wetgevingstraject bepaalt welke externe kosten in de toekomst mogen worden doorberekend in toltarieven.

Het rapport gaat in op:
• Volume trends
• CO2
• Luchtverontreinigende emissies en luchtkwaliteit
• Veiligheid
• Geluid
• Congestie

Auteurs