Rapport

Assessment of main barriers and KPIs for the implementation of ITS services

Meer kennis over de factoren die de implementatie van ITS (Intelligente Transport Systemen) services beïnvloeden, kan bijdragen aan de ontwikkeling van robuustere business modellen en effectievere beleidsmaatregelen voor ITS services. Dit is het doel van het Horizon 2020 project NEWBITS (NEW Business models for ITS), waar CE Delft samen met acht andere Europese partners aan werkt. Als onderdeel van dit project heeft CE Delft onderzoek gedaan de belangrijkste barrières en faciliterende factoren voor de ontwikkeling en marktintroductie van ITS services. Daarnaast hebben we ook de belangrijkste Key Performance Indicators (KPIs) in kaart gebracht voor dit type services.

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en enkele interviews met stakeholders hebben we allereerst een overzicht opgesteld van barrières, faciliterende factoren en KPIs. Vervolgens hebben we via een on-line survey stakeholders gevraagd om hiervan de, in hun ogen, meest relevante te kiezen, daarbij onderscheid makend naar verschillende marktsegmenten. Dit resulteerde in een overzicht van de meest belangrijke barrières, faciliterende factoren en KPIs per marktsegment. Deze resultaten hebben we tenslotte getoetst met behulp van informatie verzameld voor ca. 100 concrete ITS services die momenteel in Europa en de VS zijn/worden ingevoerd.

De rapportage kan worden gedownload van Newbits-project.eu