Rapport

Assessment of the Modalities for LDV CO2 Regulations beyond 2020

Op 8 november 2017 presenteerde de Europese Commissie hun voorstel voor de CO2-normen voor personenauto’s en bestelwagens na 2020. Belangrijke input hiervoor was een diepgaande studie naar de mogelijk vormgeving van deze normen en de targets ervan, uitgevoerd voor de Europese Commissie door een consortium van CE Delft, TNO en Cambridge Econometrics. In deze studie werden vele ontwerpkeuzes voor de nieuwe regelgeving in detail onderzocht op hun CO2-emissies, kosten en het effect op het concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie. Alles bij elkaar werden 9.600 beleidsvarianten doorgerekend, waarvan vier meer in detail over een breed scala aan effecten.

De liet zien dat er netto financiële maatschappelijke baten te verwachten zijn, gerekend over de gehele levensduur van het voertuig. De maatschappelijke baten vallen hoger uit indien het ontwerp van de regelgeving op een aantal punten wordt verbeterd. De baten zijn het resultaat van de besparingen op energiekosten die de stijging van de voertuigproductiekosten meer dan compenseren. De hoogste kostenbesparingen werden gevonden voor de strengste targets. De studie concludeert ook dat de gevolgen voor de concurrentiepositie van de EU-automobielsector naar verwachting zeer klein zullen zijn. Bovendien zullen naar verwachting het BNP, de werkgelegenheid, de consumptie en de investeringen toenemen.

De studie benadrukt dat de toenemende kloof tussen testemissies en daadwerkelijke emissies op de weg aandacht verdient, omdat het de effectiviteit van de huidige regelgeving aanzienlijk vermindert. Dit kan worden opgelost door extra metingen van CO2-emissies te vereisen, b.v. gebaseerd op wegtests of praktijkdata uit de ‘engine control units’ van voertuigen op de weg.

De studies beveelt aan dat verplichte aandelen van zero emissie voertuigen (bijv. elektrische auto’s), zoals die al in Californië van kracht zijn, kunnen helpen om de innovatie en de overgang naar emissievrij wegvervoer te versnellen.