Rapport

Ban on night flights at Heathrow Airport

Vandaag, 27 januari 2011, is een rapport van CE Delft verschenen waarin wordt berekend dat een verbod op nachtvluchten op de luchthaven van Heathrow economisch voordeel zou kunnen opleveren voor de Britse economie als geheel. Later dit jaar zal de Britse regering vermoedelijk een inspraakprocedure starten met betrekking tot het nachtvluchtenregime op de vliegvelden van Heathrow, Stansted en Gatwick. Volgens de door CE Delft in opdracht van HACAN uitgevoerde maatschappelijke kostenbatenanalyse zouden de economische voordelen van minder nachtelijk lawaai, en daarmee minder slaapverstoring, plus enkele andere positieve effecten, meer dan opwegen tegen de kosten van minder inkomsten voor de luchtvaartsector en een eventuele terugloop in bepaalde inkomsten van het toerisme.
Hoe de kosten en baten zich precies tot elkaar verhouden hangt sterk af van hoe passagiers reageren op een nachtvluchtenverbod. Op basis van doorrekening van drie verschillende scenario’s voor dit gedragsrespons concludeert CE Delft dat de balans zal liggen tussen netto-baten van GBP 860 miljoen en netto-kosten van GDP 53 miljoen, beide over een periode van tien jaar.

Auteurs

Meer over