Rapport

Benchmark for seaport sustainability

In dit rapport wordt een benchmark gepresenteerd voor het vaststellen van de voetafdruk van zeehavens. Deze is toegepast op veertien havens in Nederland, andere Europese landen en Noord-Amerika. De gebruikte gegevens hebben voornamelijk betrekking op het recente verleden (2015-2018). Waar mogelijk is ook een eerder referentiepunt opgenomen (meestal 2010) om inzicht te krijgen in ontwikkelingen over het langere termijn. De voetafdruk wordt voor de volgende aspecten berekend: klimaat, hernieuwbare energie, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, afvallozingen op zee, modale split, omgevingsbetrekkingen en duurzaamheidsstrategie (visie). Wegens de moeilijkheid bij het ontwikkelen van nauwkeurige indicatoren en datasets zijn andere aspecten van duurzaamheid zoals ruimtegebruik, veiligheid en natuurontwikkeling niet in de benchmark opgenomen.

De benchmark dient twee doelen: bepaling van de vooruitgang van individuele havens op het gebied van duurzaamheid, en vaststelling van koplopers en optimale praktijken die de duurzame ontwikkeling van zeehavens in algemene zin kunnen stimuleren. Door de uiteenlopende kenmerken van havens is de benchmark niet geschikt voor het toekennen van scores, noch voor het opstellen van een ranglijst.

Auteurs

Co-auteurs

In samenwerking met Michael Verhoeckx en Alex Ouwehand, Natuur- & Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)

Meer over