Rapport

Benefito – Description of the Excel tool and user manual

Dit rapport bevat een beschrijving van de Benefito-tool, die voor gebruikers schadekostenschattingen genereert voor de verontreinigende stoffen die het meest in milieuanalyses worden gebruikt. De tool kan worden beschouwd als een uitbreiding van het ‘Shadow Prices Handbook’ (CE Delft, 2010a). In dit laatste worden alleen waarden voor Nederland en een gemiddelde voor de EU-27 gegeven, maar met Benefito kunnen waarden worden verkregen voor de emissies van vrijwel alle landen in de wereld. Voor de berekening van schadekosten gebruikt Benefito zogenaamde benefit-transfer-methoden, waarmee een eerste schatting van de schadekosten wordt gegeven. Dit komt omdat benefit-transfers in de economische wetenschap alleen geldig zijn binnen zeer strikte voorwaarden die in de praktijk bijna nooit voorkomen. Wanneer er in rapporten wordt toegelicht dat de gebruikte waarden via een benefit-transfer-aanpak zijn verkregen en de onzekerheden kort worden besproken, zijn er echter geen formele belemmeringen voor het gebruik van deze waarden voor empirisch doeleinden. De schattingen worden in euro’s gepresenteerd (in prijzen in 2008) en verwijzen naar twee emissiejaren: 2008 en 2020.

Auteurs

Meer over