Rapport

Beoordeling Slim én Duurzaam. Actieplan luchtvaart Nederland: 35% minder CO2 in 2030

Luchtvaartbedrijven en kennisinstellingen in Nederland hebben de ambitie om de slimste én duurzaamste luchtvaartsector van de wereld worden. Ze hebben een plan ontwikkeld om de CO2-emissies in 2030 terug te brengen tot rond het niveau van 2005. CE Delft heeft op verzoek van de bedrijven en instellingen het plan beoordeeld. Wij komen tot de conclusie dat het plan ambitieus is in vergelijking met klimaatplannen van andere luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en brancheorganisaties in de luchtvaart. De doelstelling is haalbaar maar vergt een aanzienlijke inspanning van alle betrokken partijen. De manier waarop verschillende partijen bijdragen aan de inspanningen verdient nog een nadere uitwerking.

Auteurs

Co-auteurs

André van Velsen (TAKS)

Meer over