Rapport

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Dit rapport geeft een actuele set waarderingen van emissies van transport voor Nederland. Ook bevat het rapport een prognose van hoe deze waarderingen zich de komende decennia zullen ontwikkelen. De emissiewaarderingen in deze studie zijn gebaseerd op het IMPACT-handboek voor externe kosten, dat CE Delft in 2007 heeft gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. De emissiefactoren en cijfers omtrent bezetting- en beladinggraden zijn gebaseerd op de CE-studie ‘STREAM’.

Meer over