Rapport

Best practices onderweg naar zero-emissie stadslogistiek

Deze notitie is, in het kader van SPES, opgesteld in opdracht van het Ministerie van I&W om inzicht te verschaffen in huidige initiatieven op het gebied van zero-emissie stadslogistiek, of de weg daarheen. Het gaat hierbij om het informeren van gemeenten over welke initiatieven er zijn, die mogelijk ook geïmplementeerd kunnen worden in andere gemeenten. De opgenomen lijst is een selectie van de huidige best practices. De definitie van een best practice is in dit geval een succesvolle logistieke dienst die bijdraagt aan het bereiken van zero-emissie stadslogistiek.