Rapport

Betaalbaarheid elektrische zakelijke vloot

In opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de kosten voor werkgevers en werknemers van een nul-emissie vlootnormering voor zakelijke auto’s. Bij een dergelijke normering zouden alle nieuwe auto’s van de zaak emissievrij worden. Invoering van een dergelijke normering in 2027 levert volgens ons onderzoek een stijging van het aandeel elektrische auto’s van de zaak op van 57% naar 66% in 2030. We schatten in dat hierdoor in 2030 een jaarlijkse CO2-reductie van circa 0,7 Mton kan worden bereikt, terwijl de verwachte cumulatieve reductie over de jaren 2027-2030 ca. 2,0 Mton is.

Ons onderzoek laat ook zien dat de vlootnormering voor veel werkgevers waarschijnlijk niet zal leiden tot hogere kosten. In veel situaties is de Total Cost of Ownership (TCO) van een elektrische auto vanaf 2025 namelijk al gunstiger dan die van een fossiel aangedreven auto. Enkel bij de kleinere auto’s (A-segment) ligt de TCO van elektrische auto’s na 2027 nog boven die van fossiel aangedreven auto’s. Deze uitkomsten blijken ook robuust te zijn voor aanpassingen in de aannames voor de TCO berekeningen.

De vlootnormering lijkt wel te tot hogere kosten voor veel werknemers. Doordat de aanschafprijs van elektrische auto’s tot 2030 nog meestal hoger ligt, betalen werknemers voor een elektrische auto meer bijtelling dan voor een vergelijkbare, fossiel aangedreven auto. Door de verlaagde bijtelling voor emissieloze auto’s van de zaak ook na 2025 nog gedeeltelijk in stand te houden zouden werknemers hiervoor echter wel ontzien kunnen worden.