Rapport

Biofuels in a Global MBM for Aviation

In deze studie wordt geanalyseerd óf en hoe een mondiale market-based mechanism (MBM) de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart kan stimuleren. Hiertoe zijn enkele ontwerpopties voor een dergelijk MBM geanalyseerd voor de impact op de vraag naar biobrandstoffen en andere effecten.

Auteurs

Meer over