Rapport

Carbon Added Tax as an alternative climate policy instrument

Als de EU strengere maatregelen tegen CO2-uitstoot neemt heeft dat nadelige gevolgen voor de concurrentie van Europese bedrijven op de wereldmarkt. Om dat concurrentienadeel te voorkomen zou niet de productie, maar de consumptie van koolstofgerelateerde producten belast moeten worden. CE Delft heeft het concept van de Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting ontwikkeld, naar analogie van de BTW. Omdat een BTK het moment van consumptie belast in plaats van het moment van productie, ondervindt het Europese bedrijfsleven niet langer een nadeel ten opzichte van concurrenten uit landen zonder klimaatbeleid.

Auteurs