Rapport

Case study analysis of the burden of taxation and charges on transport

In opdracht van de Europese Commissie (DG MOVE) heeft een internationaal consortium onder leiding van CE Delft onderzoek gedaan naar de belastingen, heffingen en subsidies op/voor transport op twintig Europese corridors (o.a. Parijs – Madrid, Amsterdam – Frankfurt en Budapest – Milaan). Doel van de studie was om de druk van belastingen, heffingen en subsidies (de fiscale druk) op verschillende vervoerswijzen te vergelijken. Daarmee biedt deze studie een belangrijke bouwsteen voor de discussie over de mate waarin de externe en infrastructuurkosten van transport in Europa zijn geïnternaliseerd via belastingen en heffingen. Echter, doordat de externe en infrastructuurkosten niet zijn onderzocht kan er op basis van deze studie geen uitspraken gedaan worden over de mate van internalisatie die ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

De studie toont aan dat de fiscale druk op transport sterk verschilt tussen corridors. Dit weerspiegelt met name de grote verschillen in belastingen en heffingen (voor sommige vervoerwijzen) tussen Europese lidstaten. Een vergelijking van de fiscale druk tussen vervoerswijzen laat zien dat zowel bij personen- als goederenvervoer de vervoerswijzen met de hoogste externe kosten (wegvervoer en luchtvaart) ook de hoogste fiscale druk kennen.

Auteurs

Co-auteurs

TML
HERRY Consult
SSP Consult
BME

Meer over