Rapport

CCS bittere noodzaak bij stringent klimaatbeleid

CCS is een belangrijk middel om de CO2-emissies in de industrie snel en tegen beperkte kosten te verlagen. Maar het is niet de eerste maatregel die de industrie gaat treffen. Bezien vanuit het perspectief van de energiegebruiker, de CO2-emittent, zal allereerst gekozen worden voor verbetering van de efficiency van industriële processen. Er zijn zowel laaghangend fruit- als procesvernieuwende technieken die kunnen worden toegepast om CO2-emissie nog fors terug te brengen. Maar er komt een moment dat CCS relevant wordt, vanaf een CO2-prijs van € 50 per ton. Het is een stuk goedkoper dan de meeste vormen van hernieuwbare energie. Om de industriële energiegebruikers (in grote mate) klimaatneutraal te maken is CCS onmisbaar. Daarnaast is het ook de enige mogelijkheid voor eigenaren van fossiele brandstoffen om hun voorraden te gelde te maken bij een streng klimaatbeleid. Voor Nederland betekent dat dat de fossiele energiesector een economisch belang heeft in CCS om de techniek marktrijp te maken.

Auteurs