Rapport

CO₂-effect van Anders Reizen

Onder de vlag van ‘Anders Reizen’, hebben 40 grote bedrijven met samen ca. 290.000 werknemers, ervaring opgedaan met verschillende maatregelen om de CO2-uitstoot van hun mobiliteit te reduceren. Op basis hiervan hebben ze verschillende best practices geïdentificeerd. Deze bedrijven hebben zich tot doel gesteld om de uitstoot van hun personenmobiliteit (inclusief luchtvaart) in 2030 met 50% te reduceren, ten opzichte van 2016.

CE Delft heeft in opdracht van NS het potentieel van deze best practices onderzocht en daarbij ook de te verwachten effecten van enkele nieuwe maatregelen in beeld gebracht. Onderzochte maatregelen variëren van bijvoorbeeld het verhogen van de reiskostenvergoeding voor de fiets, het aanbieden van een OV-kaart tot het beperken van (gratis) parkeren bij de werklocatie. Behalve van individuele maatregelen is ook onderzocht hoeveel de CO2-uitstoot van bedrijven zou dalen als alle onderzochte maatregelen zouden worden toegepast.

Deze korte, verkennende studie laat zien dat de maatregelen een groot potentieel hebben. Met alle, vaak ingrijpende, maatregelen samen is een reductie van 50% haalbaar. Om ze breed toegepast te krijgen dienen echter wel diverse belemmeringen te worden weggenomen, zoals sommige fiscale regels en het huidige parkeerbeleid van gemeenten. Ook is het effect alleen mogelijk bij een forse capaciteitsuitbreiding in fietsinfrastructuur en openbaar vervoer.