Rapport

CO2-emissies van KLM en Schiphol

Greenpeace wil beter inzicht in de CO2-emissies van Schiphol Group en KLM. Daartoe heeft Greenpeace behoefte aan een fact-finding paper over hoe groot de CO2-emissies van Schiphol en KLM zijn. Op dit moment is er gebrekkige informatie beschikbaar over de CO2-emissies die worden veroorzaakt door Schiphol Group en KLM. KLM is alleeen meldingsplichtig over de emissies die door intra-EEA-vluchten worden veroorzaakt, conform regelgeving uit het EU ETS. Emissies die op vluchten naar of van bestemmingen buiten Europa worden gemaakt, vallen niet onder het EU ETS en worden derhalve ook niet gerapporteerd door KLM. Schiphol Group meldt in haar jaarverslag wel haar eigen CO2-emissies op de luchthaven door de passagiers- en vrachtafhandeling, maar niet de CO2-emissies die veroorzaakt worden door de start en landingen en het tanken en verstoken van kerosine op de luchthaven.

Het doel van het project is het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld van:

  • de CO2-emissies die door Schiphol Group en de KLM worden veroorzaakt evenals de hoeveelheid getankte kerosine;
  • deze emissies te duiden in relatie tot gangbare monitoringsprotocollen, zoals in het EU ETS.

Voor Schiphol Group en KLM zijn de volgende activiteiten ontplooid:

  • Het bestuderen van de jaarverslagen over de relevante activiteiten en emissiecijfers die daar worden gerapporteerd. Hierbij is tevens gekeken naar welke scope deze emissies hebben.
  • Het bestuderen van relevante statistieken van CBS, IEA, PBL en EUTL over de emissies van KLM en Schiphol Group, zowel over CO2-emissies als over andere relevante grootheden, zoals de getankte brandstof en aantallen vervoerde passagiers.
  • Onderzoek naar de ontbrekende gegevens en witte vlekken door middel van een aanvullende quickscan naar mogelijke aanvullende databronnen of literatuur waarmee de emissies alsnog berekend zouden kunnen worden en de gevonden statistieken kunnen worden gevalideerd.

Als we in deze rapportage spreken over Schiphol Group, bedoelen we de activiteiten op Nederlands grondgebied van de Schiphol Group. De Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming die eigenaar en exploitant is van meerdere luchthavens in Nederland: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. Daarnaast heeft de Schiphol Group een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport.