Rapport

CO2-footprint Aardehuizen Olst

Vereniging Aardehuis in Olst is een woongemeenschap van 23 ecologische en zelfvoor­zienende woningen, zogenaamde aardehuizen. De woningen zijn op zo’n manier gebouwd dat ze zo min mogelijk milieu-impact in de bouw- en gebruiksfase hebben. In het Europese PROSEU-project richt één van de zogenaamde living labs zich op het Aardehuis. Dit rapport is tot stand gekomen als onderdeel van dit living lab.

In dit rapport is onderzocht wat de CO2-footprint is van een gemiddeld aardehuis in de gebruiksfase (energiegebruik). Dat hebben we vergeleken met de CO2-footprint van typische vergelijkbare nieuwbouwwoningen. Met een CO2-footprint van 13 kg/m2 heeft een gemiddeld aardehuis een lagere footprint dan een vergelijkbare EPC-0.4-woning (20 kg/m2) of BENG-nieuwbouwwoning (19 kg/m2).

Ook zijn de 23 aardehuizen onderling vergeleken. Dat laat een brede spreiding in de jaarlijkse CO2-uitstoot zien per aardehuis: in 2018 tussen de 390 en 2.972 kg.

Auteurs

Co-auteurs

Sjoerd van der Niet, Thijs Scholten