Rapport

CO2-, NOx- en PM10-emissies Eindhoven Airport Prognoses 2019-2030 krimpscenario

Vliegbasis Eindhoven is een militaire luchthaven met civiel medegebruik door Eindhoven Airport. De huidige vergunning voor het civiele medegebruik van de luchthaven loopt per 31 december 2019 af. Dit betekent dat per 1 januari 2020 een nieuwe vergunning nodig is om het gebruik van Eindhoven Airport door de burgerluchtvaart mogelijk te blijven maken. Daarnaast bereikt de luchthaven naar verwachting eind 2019 de grens van het toegestane aantal civiele vliegtuigbewegingen van 43.000 per jaar. Daarmee ligt de vraag voor welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is.

Er is doorgerekend wat de gevolgen zijn van een afname van het aantal vliegtuigbewegingen van 43.000 in 2019 tot 30.000 in 2030 op land- en luchtzijdige emissies.

Deze studie heeft betrekking op de CO2-emissies (zowel in de Landing and Take-Off (LTO)-fase als tijdens de vertrekkende vlucht) en daarnaast op van de luchtverontreinigende emissies tijdens de LTO-fase (CO2, NOx en PM10) van vluchten die vertrekken vanaf Eindhoven Airport en op de landzijdige emissies van het voor- en natransport van passagiers op Eindhoven Airport.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Auteurs

Meer over