Rapport

CO2 standards and labels for heavy duty vehicles

Dit is een studie over de vormgeving van een CO2-norm voor zware wegvoertuigen (vrachtauto’s en bussen). Vijf opties voor de vormgeving van een CO2-norm, die zijn toegepast in andere landen en/ of die worden overwogen voor de EU, zijn onderzocht:  

  • een norm voor de motor + een norm de rest van het voertuig 
  • een norm voor de motor + een norm voor de transmissie
  • een norm voor het hele voertuig
  • een combinatie van normen per voertuigcomponent
  • een norm voor de motor + een norm voor de transmissie + een norm voor de rest van het voertuig.

Elke optie is beoordeeld op zijn effectiviteit, marktinvloeden, technische haalbaarheid, en de gevolgen voor de huidige wetgeving (zoals link met Euro-normen). De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek en op elf interviews met experts, beleidsmakers, producenten en NGO’s.

Auteurs