Rapport

Compensatie nertsenfokkerij

De Tweede Kamer overweegt een verbod in te stellen op de pelsdierhouderij per 17 januari 2018. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de nertsenfokkers gecompenseerd zouden moeten worden voor de schade die optreedt door dit verbod. De afgelopen maanden zijn er zowel van het LEI, CE Delft als Deloitte studies verschenen waarin de economische kosten worden geschat waarmee nertsenhouders geconfronteerd zouden worden als de Tweede Kamer besluit nertsenfokkerijen te verbieden. De opzet en resultaten van deze studies lopen nogal uiteen:

Deze notitie gaat in op de meest relevante verschillen tussen de drie studies en geeft aan welke aannames en methoden vanuit een economisch perspectief op compensatie te rechtvaardigen zijn1. De focus ligt hierbij op hoofdthema’s uit de discussie. De opdrachtgever van deze notitie, Bont voor Dieren, hoopt hiermee ertoe bij te dragen dat de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer weloverwogen kan plaatsnemen.

De volgende vragen zijn beantwoord:

  1. Hoe ontstaat het verschil in economische schade tussen de drie rapporten?
  2. Is de bepaling van economische schade arbitrair?
  3. Moet compensatie worden gerelateerd aan de omvang van de economische schade?
  4. Hoe functioneert de nertsensector als er een overgangsperiode wordt gehanteerd?
  5. Wat gebeurt er met dierenwelzijn als de sector wordt afgebouwd?
  6. Heeft de nertsenhouder toekomstperspectief zonder zijn nertsenfarm?
  7. Wat zijn de gevolgen van een verbod op de pensioenvoorziening van de ondernemers?

Meer over