Rapport

Compensatie van milieudruk als gevolg van hogere economische groei

In deze studie wordt gekeken naar de relatie tussen economische groei en milieudruk. Specifiek wordt de vraag beantwoord of een hogere economische groei dan verwacht gecompenseerd zou moeten worden via een tijdelijke aanpassing van de begroting van het ministerie van VROM. Het rapport stelt dat een hogere economische groei tot een hogere milieudruk zal leiden. Compensatie is nodig als er in het milieubeleid absolute doelstellingen zijn afgesproken die niet in absolute taakstellingen over de sectoren zijn verdeeld. Dat geldt voor een aanzienlijk deel van het Nederlandse milieubeleid. Methoden om de extra milieudruk te berekenen worden behandeld in deze studie en voorstellen worden gedaan om sneller de extra milieudruk te berekenen zodat deze in een eerder stadium kan worden meegenomen in het beleidsproces, zoals in 2000 en 2001 is gebeurd bij de behandeling van de zogenaamde “compensatiegelden” door de Tweede Kamer.

Auteurs

Meer over