Rapport

Consideration of the role of speed limiters in light commercial vehicle CO2 regulation

Het doel van dit onderzoek is om informatie te verzamelen over de markt voor snelheidsbegrenzers (zowel traditionele als meer geavanceerde ISA-systemen) en het potentieel ervan te verkennen om CO2-uitstoot te verminderen. De studie richt zich niet alleen op de traditionele snelheidsbegrenzers maar ook op de meer geavanceerde ‘Intelligent Speed Adaptation’ (ISA)-systemen voor nieuwe lichte commerciële voertuigen (LCVs).

In het onderzoek is de huidige situatie in kaart gebracht ten aanzien van kosten en handhaving (op basis van voertuigbrochures en ‘mystery shopping’) en de huidige markt (interviews, data analyse en een enquête onder de belanghebbenden en de lidstaten). Daarnaast is aandacht besteed aan de concurrentiepositie van lichte commerciële voertuigen ten opzichte van zware commerciële voertuigen (HDVs). Verder evalueert het rapport met behulp van modellering de effecten van de uitvoering van snelheidsbegrenzers op verkeersveiligheid en luchtverontreinigende emissies. Tenslotte komen beleidsopties voor de toepassing van snelheidsbegrenzers aan bod. Hierbij zijn ook internationale ervaringen in kaart gebracht.

De studie is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie door CE Delft, Transport & Mobility Leuven en TNO.

Meer over