Rapport

Cumulative Impacts of Energy and Climate Change Policies on Carbon Leakage

Wanneer klimaatbeleid dat gericht is op vermindering van CO2-emissies in de ene land leidt tot een toename van CO2-emissies in andere, niet aan dit beleid gebonden landen, wordt gesproken van ‘koolstoflekkage’. Gezien de mondiale aard van klimaatverandering, leidt dergelijke lekkage tot minder effectief klimaatbeleid. In deze op verzoek van BIS uitgevoerde onafhankelijke studie door AEA in samenwerking met CE Delft wordt het cumulatieve effect van klimaatbeleid op koolstoflekkage onderzocht. In het rapport worden de resultaten en analyses van een breed scala primaire literatuur op dit gebied samengebracht en worden, waar mogelijk, voor het Verenigd Koninkrijk relevante conclusies getrokken.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van BIS (Department for Business Innovation & Skills.

Auteurs

Co-auteurs

Linda Brinke. AEA - Adarsh Varma, Rob Milnes, Karen Miller and Evan Williams 

 

Meer over