Rapport

Data gathering and analysis to improve the understanding of 2nd hand car and LDV markets and implications for the cost effectiveness and social equity of LDV CO2 regulations

In opdracht van de Europese Commissie heeft CE Delft in samenwerking met TML een studie uitgevoerd naar de tweedehandsmarkt voor personenauto’s en bestelauto’s in Europa. Het doel van deze studie was om de kennis van deze markt te verdiepen, vooral om beter inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit en verdelingseffecten van de Europese CO2-normen voor personen- en bestelauto’s.

Een belangrijke bevinding van ons onderzoek was dat auto’s met een lagere CO2-uitstoot gemiddeld een hogere prijs op de tweedehands markt hebben. De meerkosten van zuinige auto’s kunnen dus gedeeltelijk terugverdiend worden op de tweedehands markt. Het zijn dus niet alleen de kopers van nieuwe auto’s die opdraaien voor de hogere aanschafkosten van auto’s met een lage CO2-uitstoot; een deel van deze prijspremium wordt betaald door de kopers van tweedehands auto’s. Echter, per saldo leiden de CO2-normen tot baten voor de eigenaren van tweedehands auto’s, omdat de bespaarde brandstofkosten opwegen tegen de hogere aanschafkosten. Voor de kopers van nieuwe auto’s is dit niet het geval en is er per saldo dus sprake van kosten bij de aanschaf van een auto met een lagere CO2-uitstoot.

We hebben in deze studie ook onderzoek gedaan naar de sociaal-economische kenmerken van de bezitters van tweedehands auto’s. Daaruit blijkt dat mensen uit de lagere inkomensgroepen vaker een tweedehands auto hebben dan mensen met een hoger inkomen. In combinatie met bovenstaande resultaten impliceert dit dus dat lagere inkomensgroepen meer profiteren van de CO2-normering van personen- en bestelauto’s dan de hogere inkomensgroepen.

Tot slot hebben we ook de geografische kenmerken van de tweedehands automarkt bestudeerd. De belangrijkste conclusie was dat in Oost-Europa de tweedehands automarkt in verhouding veel groter is dan in West-Europa. Nieuwe auto’s worden dus vooral in West-Europa verkocht en worden vervolgens voor een deel geëxporteerd naar Oost-Europa. Het gevolg hiervan is dat een groter deel van de financiële baten van de CO2-normering in Oost-Europa neerslaan.

Auteurs