Rapport

Dataknelpunten in de energietransitie

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en. Concreet zijn, op vraag van het NP RES, in het afgelopen jaar analysekaarten ontwikkeld en back-up-data opgesteld voor de invulformulieren waarmee netbeheerders de RES-plannen van de verschillende regio’s kunnen doorrekenen. De analysekaarten en vooral de back-up-data voor de invulformulieren streven ernaar op een fijnmazige schaal inzichten te geven in energievraag en/of -opwek, zowel nu als in de toekomst. Bij de ontwikkeling van de analysekaarten en de back-up-data is duidelijk geworden dat de openbare data en prognoses die op dit moment beschikbaar zijn een aantal knelpunten vertonen.

Deze notitie bevat een overzicht van de belangrijkste knelpunten. Momenteel zijn vooral nationale data en vooral jaarlijkse totalen publiek bekend. De verduurzaming van het energiesysteem vraagt om data op lokale schaal. Van sommige sectoren, zoals woningen, zijn ook lokale data nu reeds grotendeels beschikbaar. Voor andere sectoren ontbreken publieke gegevens op lokale schaal. Dit is met name het geval voor de industrie, landbouw en datacentra, en in een mindere mate voor utiliteiten en mobiliteit. Het energieverbruik van deze sectoren kan grote invloed hebben op de mogelijkheden en uitdagingen in de (lokale) energietransitie.

De notitie is gebaseerd op de ervaringen die CE Delft en Generation.Energy hebben opgedaan bij het opstellen van de analysekaarten en de back-up-data, alsook op de bredere expertise van deze bureaus.

Auteurs

Co-auteurs

Jaap Witte (Generation.Energy)