Rapport

De effecten van verkeersuitstoot en -geluid op de volksgezondheid

Op verzoek van de Stichting Natuur en Milieu heeft CE een beknopt, leesbaar en wetenschappelijk verantwoord overzicht gemaakt van de effecten van verkeersuitstoot en –geluid op de volksgezondheid. Het betreft een veld in beweging: aan de ene kant zijn en worden veel maatregelen getroffen om de schadelijke uitstoot te verminderen en aan de andere kant neemt de kennis over de effecten van deze uitstoot steeds verder toe wat vaak weer nieuwe maatregelen oproept.
Sinds het verschijnen, midden jaren negentig, van enkele grote Amerikaanse onderzoeken spelen de lange-termijneffecten van zeer kleine stofdeeltjes een dominante tol in de discussie rond gezondheidseffecten van verkeer. De vervroegde sterfte hierdoor is ongeveer de helft van de vervroegde sterfte door verkeersongevallen. Andere gezondheidseffecten, zoals korte-termijneffecten, effecten van andere stoffen dan kleine stofdeeltjes en de effecten van geluidhinder zijn hiermee vergeleken vrij bescheiden. De maatschappelijke ‘waardering’ van deze effecten ligt in de orde van enkele miljarden euro’s per jaar, wat wil zeggen dat het oplossen van het probleem ook een dergelijk bedrag zou mogen kosten. Er zijn veel maatregelen mogelijk om het probleem te verminderen, maar ook verder onderzoek naar de precieze oorzaak-gevolgrelaties van verkeersuitstoot strekt tot aanbeveling.

Meer over