Rapport

De extra CO2-uitstoot van luxe luchtvaart. Overzicht van emissies van privévliegtuigen en businessclass in Nederland

CO2-emissies van privévliegtuigen zijn per passagierskilometer veel hoger dan emissies van commerciële vluchten, terwijl deze emissies vaak niet meegenomen worden in beleid om luchtvaartemissies te reduceren. Er is vanuit de politiek een roep om iets aan deze emissies te doen, maar het is niet bekend hoe hoog ze eigenlijk zijn. In dit onderzoek is de CO2-uitstoot van privévliegtuigen en businessclass in kaart gebracht.

De CO2-emissies van privévliegtuigen op vluchten van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport bedroegen in 2019 61 kiloton over 14.672 vluchten. In 2020 en 2021 waren ze lager, respectievelijk 37 kiloton over 10.208 en 53 kiloton over 15.235 vluchten, maar in 2022 lijken ze boven het niveau van 2019 uit te komen, met een uitstoot in de eerste 9 maanden van 56 kiloton over 16.147 vluchten.

De gemiddelde afstand van vluchten met privévliegtuigen van en naar deze twee luchthavens is 1.180 kilometer. Bijna 11% van de vluchten is korter dan 250 kilometer en bijna 35% is korter dan 500 kilometer. De populairste trajecten zijn Amsterdam-Londen, Rotterdam-Londen, Amsterdam-Parijs, Amsterdam-Nice en Amsterdam-Cannes. Op de meeste routes zijn er ook frequente verbindingen met commerciële toestellen en met andere modaliteiten. Voor de twee populairste bestemmingen vanuit Amsterdam (Londen en Parijs) zou de omschakeling van privévluchten naar commerciële vluchten een CO2-reductie van ongeveer 80% kunnen bewerkstelligen. Op dit traject rijden hogesnelheidstreinen die (bijna) CO2-neutraal zijn. Afhankelijk van de emissiefactor van elektriciteit kan de CO2-reductie verder oplopen.

Op commerciële vluchten neemt de businessclass relatief veel vloerruimte in beslag, met name in zogenoemde wide-bodies die op langeafstandsvluchten worden ingezet. Afhankelijk van het vliegtuigtype zouden er 11-28% meer passagiers in een toestel van KLM passen wanneer de businessclass vervangen wordt door economyclass-stoelen. Dit zou leiden tot afnames in de CO2-uitstoot en brandstofverbruik per passagier van 10 tot 22%.

Meer over