Rapport

De planet-kant van duurzame mobiliteit

Binnen Transumo worden door consortia van kennisinstellingen, bedrijven en overheden projecten uitgevoerd op het gebied van transities naar een duurzaam mobiliteitssysteem (www.transumo.nl). Binnen het brede spectrum van oplossingsrichtingen voor duurzame mobiliteit gaat Transumo over maatregelen die de efficiency van het transportsysteem verbeteren, over vergaande veranderingen (transities) in de fysieke en organisatorische structuur van het transportsysteem, en over maatregelen die kunnen helpen om de groeiende vraag naar mobiliteit te beheersen en in goede banen te leiden. Duurzaamheid wordt gekenmerkt door de aspecten people, planet en profit/prosperity. De Transumo-organisatie heeft geconstateerd dat de bijdrage van de in de projecten ontwikkelde oplossingen aan duurzaamheidsdoelen op het gebied van milieu en natuur (planet) in een aantal gevallen onvoldoende duidelijk is. Om hier verbetering in te kunnen brengen heeft CE Delft in opdracht van Transumo de visie op de planet-kant van duurzame mobiliteit concreter uitgewerkt en in samenwerking met het Transumo-bureau een bottom-up aanpak ontwikkeld waarmee de Transumo-projecten worden uitgedaagd om hun bijdrage aan het halen van planet-doelen beter inzichtelijk te maken en zo nodig te versterken. Belangrijke elementen in de planet-visie zijn het benoemen van verschillende dimensies, het inventariseren van doelstellingen op deze dimensies en aspecten, en een kwantificering van de bijdrage die oplossingen in het Transumo-domein zouden moeten leveren aan het realiseren van deze duurzaamheidsdoelen (in aanvulling op maatregelen in andere domeinen, zoals bijv. zuinige en schone auto’s).

Meer over