Rapport

De toekomst van Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie (DMI)*

De uitvoering van het Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie (DMI) en de milieuconvenanten bevindt zich momenteel ruim halverwege de looptijd. Binnen de overheid buigt men zich over de vraag of deze aanpak heeft opgeleverd hetgeen beoogd was, en of voortzetting ervan op de huidige wijze zinvol is. Dit rapport levert input voor het standpunt van de (samenwerkende) provincies over dit onderwerp. Centraal staat de vraag of de doelgroepbenadering en het instrument milieuconvenanten nog wel effectief en efficiënt is in de toekomst. In het rapport wordt een analyse gemaakt van het DMI over de afgelopen periode en suggesties gedaan voor de agenda die in samenspraak met de betrokkenen voor de komende periode periode vastgesteld kan worden.

Auteurs

Meer over