Rapport

De werkelijke kosten van verkeer

Over de zogenoemde ‘internalisatie van externe kosten van het verkeer’ is de afgelopen vijftien jaar veel geschreven, nagedacht en gediscussieerd. De toename van wetenschappelijke inzichten heeft tot dusverre echter onvoldoende geleid tot eensgezindheid van beleidsmakers, politici, bedrijfsleven en milieugroeperingen. Daarom heeft de Stichting Natuur en Milieu CE gevraagd om de belangrijkste theoretische, empirische en beleidsmatige inzichten rond ‘externe effecten’, de financiële waardering en vervolgens de internalisatie ervan op een rij te zetten. Dit gebeurt aan de hand van een reeks ‘frequently asked questions’ die soms een kort maar ook soms een uitvoerig antwoord vereisen. In een werkconferentie met enkele tientallen bij prijsbeleid betrokken partijen zijn de belangrijkste bevindingen besproken.

Meer over