Rapport

Decarbonising maritime bunkering in the Netherlands and the embargo on Russian oil

De sancties van de Europese Unie (EU) op de invoer van Russische olie hebben verstrekkende gevolgen voor de mondiale oliemarkt en de Europese leveringszekerheid. Tegelijkertijd zijn de ‘Fit for 55-plannen (FF55) voor het verduurzamen van de zeescheepvaart in onderhandeling en zullen de verschillende wetgevingsvoorstellen naar verwachting rond 2025 worden geïmplementeerd. De ARA-regio (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) is een belangrijk knooppunt in de brandstoffenhandel en de op één na grootste bunkerhaven ter wereld. De sancties kunnen gevolgen hebben voor de internationale positie en het verduurzamingstraject van deze regio. Dit rapport beschrijft kwalitatieve verhaallijnen gericht op de effecten van de sancties op Russische olie voor het bunkeren in ARA en de uitvoering van de FF55-doelstellingen.

Meer over