Rapport

Demonstratieprojecten begrenzers: Onderzoeksopzet toeren- en snelheidsbegrenzers in bestelauto’s en lichte vrachtwagens

In het door Novem beheerde programma Het Nieuwe Rijden wordt gewerkt aan emissiereductie door gedragsverandering. Eén van de mogelijkheden om deze gedragsverandering te bewerkstelligen is de installatie van in-car apparatuur. Een voorbeeld van in-car apparatuur is snelheids-en toerentalbegrenzers. Deze hebben als doel om de toeren en de snelheid van de wagen te begrenzen, wat een lager brandstofverbruik oplevert. Novem heeft CE en Van Kempen onderzoek en advies gevraagd om een blauwdruk op te stellen aan de hand waarvan een grootschalig demonstratieproject kan worden gehouden. Van Kempen heeft hiervoor 43 bedrijven benaderd met een verzoek om deelname. Uieindelijk nemen 19 bedrijven deel, met in totaal 300 wagens. Honderd wagens rijden met een snelheids- en toerenbegrenzer die geen overschrijdingen toelaat, honderd wagens rijden met een begrenzer die tijdelijke overschrijdingen toelaat en honderd wagens zitten in de controlegroep. Gedurende één jaar worden het brandstofverbruik, het onderhoud, de schades en de bekeuringen bijgehouden om uiteindelijk de bedrijfseconomische baten aan te tonen. De brancheorganisatie EVO gaat het demonstratieprogramma uitvoeren en verzorgt de publiciteit.

Meer over